Bjurfors logotype

Daniel Måryd

Webbmaster – Administration

Jag har under flera års tid jobbat som konsult, med Bjurfors som kund. Med tiden blev Bjurfors-uppdragen fler, längre och roligare och när jag fick frågan att bli anställd som webbmaster på Bjurfors Sverige fanns det inget att tveka på. Jag gillar farten och fläkten här, att Bjurfors är i ständig rörelse. Det är hela tiden nya projekt och nya grejer att lära sig. Full fart framåt!

Några av mina kollegor