facebook tracking

För att bli framgångsrik måste du lära dig att leva i ständig förändring – och trivas med det. Du måste ständigt utvecklas yrkesmässigt, karriärmässigt och på det personliga planet. Ansvaret är ytterst ditt eget.

Välkommen till en karriär inom Bjurfors - nöj dig inte med mindre.

mats.ljung@bjurfors.se

031-733 20 12

Jag rekryterar