facebook tracking

För att bli framgångsrik måste du lära dig att leva i ständig förändring – och trivas med det. Du måste ständigt utvecklas yrkesmässigt, karriärmässigt och på det personliga planet. Ansvaret är ytterst ditt eget.

Välkommen till en karriär inom Bjurfors - nöj dig inte med mindre.

ola.lundqvist@bjurfors.se

0708-24 52 69

Jobba med mig