Bjurfors logotype

Ola Lundqvist

vd – Administration

För att bli framgångsrik måste du lära dig att leva i ständig förändring – och trivas med det. Du måste ständigt utvecklas yrkesmässigt, karriärmässigt och på det personliga planet. Ansvaret är ytterst ditt eget. Låt nästa steg i din karriär bli ett steg upp. Välkommen till Bjurfors!

Några av mina kollegor