facebook tracking

Lennart är en av Huddinges mest rutinerade fastighetsmäklare och har varit i yrket i 28 år varav 15 år i Huddinge. Hittills har han förmedlat ca 1300 bostäder och all den erfarenhet han samlat på sig kan han erbjuda säljare och köpare. Lennart är både jurist och byggnadsingenjör och har därför även kunskapsmässigt lite mer kött på benen än de flesta mäklare. Han bor sedan 15 år med familj i Stuvsta och har under många år varit idrottsledare i Stuvsta IF. Därmed har han både utmärkt lokalkännedom och ett stort kontaktnät i området. Lennart har under åren förmedlat ett stort antal villor och radhus i Stuvsta, Fullersta, Solgård, Sörskogen och Mellansjö i Ågesta, bostadsrätter i Huddinge centrum och Stuvsta centrum samt fritidshus i Gladö Kvarn, Vidja och Ådran. Lennart är en trygg person som alltid är lyhörd inför kunden men ändå tar befälet över affären när det behövs för att se till att den genomförs korrekt och med bästa tänkbara resultat för kunderna.

lennart.norman@bjurfors.se

Några av mina kollegor