Bjurfors logotype

Filip Ericsson

Fastighetsmäklare – Fastighetsmäklare

Jag har gått många av stegen inom Bjurfors. Jag började som kundvårdare och visningsvärd där man får den viktiga telefonvanan som många efterfrågar samtidigt som man får se hur de rutinerade mäklarna hanterar visningsupplägget. Därefter fick jag platsen som Trainee. Efter mitt första år är jag nu otroligt stolt och tacksam över att tillhöra en av de mäklarna som arbetar med mäklarassistent. Bjurfors ger alla verktyg, resten är verkligen upp till en själv. Tack!

Några av mina kollegor